Billedet viser håndskrevne notes hæfter med Budskaber fra Gud modtaget af Lise Hjorth Michelsen og nedskrevet med venstre hånd skønt Lise er højrehåndet. Skålen med oliven symbolisere Jesus i Olivenlunden og brødet symboliserer Nadveren.

Dato

Læs udvalgte Budskaber og Samtaler med Gud

Udvalgte Budskaber og Samtaler med Gud

Lyt i dit hjerte ind

15.12.2021

Mit Kære Barn, Min Elskede Sjæl, Jeg lytter til dig i Hjertet.

Fuglene flyver, Vingerne suser i verden ud med Bud fra Mine Læber,
så giv dig i dit hjerte ro, Hjælpen kommer i morgen.

Så lyt til Mig til hver en tid, når Jeg rører Dit Hjerte og visker i Dit Øre.

Vinden suser i verden ud, med Bud fra Mine Læber,
så Alle Børnene Mine må forstå, at det er Nu, det gælder.

I Herrens Nærvær, i Hjertes Glæde, Jeg lytter til dig i hvert sekund,
så Jeg kan med dig lide og lukke op til Jesus, Min Søn,
som på jorden vandre for at redde Børnene Mine fra ildens magt,
når Jeg sender den ned over jorden.

Alle med et åbent hjerte, som har modtaget Helligånden Min,
vil blive reddet af Englen, der vandre ved deres side.

Lyt i dit hjerte ind, og du vil høre Min Himmelske Sang,
som Toner fra Det Høje.

Jesus, Min Elskede Søn, blev til jorden sendt,
for at åbne hjerterne på mange,
så de kan vandre med Jesus på Himlens Vej, til Evigheden i Det Fjerne,
hvor Der er Lys og Evig Glæde.

Mørkets magt har et tag i mange, for at besætte dem med egoismens kraft,
der lader hån om andre for at tjene egen vinding, og følge mørkets magt på jord.

Men denne ondskabens spiral må for Altid brydes,
før Haven Min, så Evig Grøn, kan skabes på jorden,
til Alle Mine Tilbage Blevne Børns Glæde.

Men kampen bliver hård, før dette sker, så kald ud i verden Min Evigheds Tone,
om at have din næste kær, for med ham alting at dele,
som det har været bestemt fra den dag, Gud skabte Himlen og jorden.

Så søg Trøst hos Mig, når din næste vil lægge dig i lænker, for at forhindre,
at Ordet Mit kan flyde fra Dine Læber, til Evig Tid på jorden.

Hold ud Mit Elskede Barn, du er med Mit Hjerte forbunden, til Evig Tid.

Amen

Hjælpen kommer fra Oven

5.01.2022

Mit Kære Barn, Min Elskede Sjæl, Jeg lytter til dig i Hjertet.

Kom i Mit Hjerte Ind, og lyt til Faderens Stemme.
Han visker til dig i hjertet dit, Ord du Aldrig må glemme.

Gå i verden ud, med Glæde i sind, og beret om Budskaberne fra Faderen.
Ordene vil strømme fra hjertet dit, for du er med Mit Hjerte Forbunden.

Så hav Glæde i sind Mit Kære Barn, Hjælpen kommer fra Oven.
Du er til denne verden sendt, for at bringe Faderens Budskaber til alle.

I Faderen, Sønnen og Helligåndens Navn
Amen

Jeg lytter til dig i hjertet dit

20.02.2022

Mit Kære Barn, Min Elskede Sjæl, Jeg lytter til dig i hjertet dit,
og ser at du må lide.

Kom i Mit Hjerte Ind, og lyt til Stemmen Min, der visker i dit hjerte.
Der brænder En Ild, En Sagte Brise visker til dig i hjertet dit,
Ord du aldrig må glemme.

Der kommer En Tid, hvor du vil forstå, Alt hvad der sker fra Himlen.

Jesus er til jorden sendt, for at bryde mørkets magt på jorden.
Mange hjerter er hårde som sten, og står ikke til at redde.
De har ingen kærlighed til næsten, og skåner ingen,
på den vej de vil gå, for at få magten på jorden.

Men denne hjertets kulde må brydes ned, før Jesu Lyset kan skinne,
over den ganske jord, og alle uskyldige hjerter frelse.

Jesus er til jorden sendt, for at ændre jordens skæbne for stedse.
Jesus bærer Mit Gyldne Sværd, tæt ved Sit Bankende Hjerte.

Når Tiden Er Inde, vil Jesus Sit Gyldne Sværd drage,
og give Tegnet Sit, til Guds Engle Hær,
om kampen mod mørkets kraft at starte.

Kampen bliver hård, Mit Elskede Barn, men vær sikker på,
at Jesus vil denne kamp vinde.

Så Mit Kære Barn hav ro i sind,
for Din Gud Fader følger hvert skridt, du må træde.

I Faderens, Sønnen og Helligåndens Navn,
Amen

4.04.2022
Kære Gud Fader i Himlen
Jorden står i flammer på grund af Putins ondskab,
hjælp os jeg beder dig.

Mit Kære Barn, Min Elskede Sjæl
Jeg lytter til dig i Hjertet.

Putin er fyldt af mørkets magt
og står ikke til at redde
han forbliver ondskabens tjener
indtil han bliver fra jorden fjernet.

Der kommer en dag, hvor du vil forstå
hvorfor menneskeheden skulle vandre
gennem mørkets og dødens tunnel
før Jesus på Sin Himmelske Hest
kunne føre dem ind i Den Nye Tid
til Paradisets Have på jorden.

I Faderen, Sønnen og Helligåndens Navn
Amen

Da vil der ske et skift på jord

10.04.2022

Mit Kære Barn, Min Elskede Sjæl. Lyt til Mig i hjertet.
der kommer en tid, hvor du vil forstå, det der sker på jorden.

Min Englehær i Tusinde Tal, venter med Jesus,
på Tegnet Mit bliver tændt på Himlen.
Da vil der ske et skift på jord, til Alle Børnene Mines Glæde.

Jesus blev til jorden sendt, for at rense jorden for skygger,
så Blomsterne Mine kan spire og planter gro, til alles Evige Glæde.

Da vil jorden blive fyldt af latter og sang,
og Kærligheden vil flyde fra hjerte til hjerte,
og Helligåndens Glød vil alle besidde.

I Faderen, Sønnen og Helligåndens Navn

More
articles